Het erfgoed

Het erfgoed

Monnikenhoeve, eertijds deel uitmakend van het Monnikenhof; de oorspronkelijke hoevegebouwen werden echter in de loop van de 19de eeuw vervangen.

Oorspronkelijk langgestrekte hoeve, opklimmend tot eerste helft 19de eeuw, met latere bijgebouwen (vooral uit eerste helft 20ste eeuw); gelegen aan een zijdreef (beuk en eik) van de Monnikenhofstraat.

Ingeplant op omgracht en omhaagd domein, grotendeels afgezoomd met eik, beuk en kastanje; begraasd erf met huidig woonstalhuis ten noorden, schuur ten zuiden, varkenshok en garage ten zuidwesten, wagenhuis ten zuidoosten, moestuin ten noordwesten van woonhuis en boomgaard ten zuid-zuidwesten van schuur.

Verankerde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken (nok parallel met dreef, wagenhuis nok haaks op dreef, pannen of golfplaat).

Huidig woonstalhuis met oud woongedeelte van rond 1839, gemarkeerd door opkamers aan noordwestzijde, bepleisterde daklijst en rechthoekige muuropeningen met arduinen dorpels.

Latere woning rechts van rond 1854, met gecementeerde lijstgevel van drie traveeën, opkamer aan noordoostzijde en rechthoekige muuropeningen met beschilderde dorpels; haakse paardenstal. Uitspringende stal met deels aangepaste rechthoekige of getoogde muuropeningen. Linkse zijgevel met muurankers 1849 en oculi in omlijsting van gesinterde baksteen.

Tweebeukige langsschuur van rond 1880, doch later aangepast (zie bouwnaden en uitzicht); vijf traveeën, geritmeerd door lisenen.

Bron : https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/10808